Sateenkaarisillalle siirtyneit√§

30.11.2005 - Fare well toivotamme sateenkaarisillalle matkaaville Frankolle, Geenalle,, Eetulle ja Webille. Kaikki komean i√§n saavuttaneita tanskandoggeja (Fireside Hideho Dogiwogin 7 v. uros, Dogiwogin Geena Davis 10 v. narttu , Dogiwogin Global Gold 10 v. uros ja Dogiwogin World Wide Web n. 7 v. uros).


Takaisin